Cenzúra

Protislovenský denník SME pod vedením ega akéhosi Kostolného údajne cenzuruje odkazy na tento blog. Je to pravdepodobne aj pre tento článok. Na tomto blogu sú aj informácie, ktoré jednoducho NEMÁTE vedieť :-).

Sympatické linky

Kto raz prekukne informačný mor, ktorým sme zavalení, a zistí, ako tento systém pracuje, veľmi rýchlo sa začne orientovať Kto to zatiaľ nedokáže, tomu ponúkam nasledujúce linky. Zoznam nie je vyčerpávajúci, ani zoradený podľa dôležitosti. Je to však dobrý odrazový mostík, ak chcete vedieť, čo sa okolo vás skutočne deje.

Bádateľ
Beo
Háčky a udice
Knihy, ktoré vám otvoria oči
Nadhľad dáva slobodu
Riziká v očkovaní
Rodná cesta
Sloboda v očkovaní
Slobodné médiá
Slobodný vysielač
Slovansko-árijské védy


České zdroje:
ac24
AEnews
Czech free press
Filmy, ktoré vám otvoria oči
freeglobe
Kanál Igora Chauna
Kanál Zdravá planeta
Leva-net
NWO Opposition
Orgo-Net
Sueneé
vlastní hlavou
wertyzreport

Odkazy

1,036 zobrazení

Na čom zbohatol západ

3,867 zobrazení

Európska únia je Štvrtá ríša

Viac razy som vysvetľoval, že Európska Únia je pokračovaním Tretej ríše inými prostriedkami. Po skončení druhej svetovej vojny nacisti nezmizli z povrchu zemského, jednoducho sa zamaskovali a svoju ideológiu uskutočnili v inom obale, pod iným názvom ale s rovnakým obsahom. Pod nacistami myslím tých skutočných fašistov na najvyšších miestach politiky, hospodárstva, priemyslu a finančníctva. Nie tých trtkov, ktorí pobehujú […]

1,373 zobrazení

TTIP: Ako tajnostkári robia z občanov debilov

Okolo tzv. transatlantickej dohody o voľnom obchode a investíciách (TTIP) medzi EÚ a USA nastalo ticho. Problematické zámery ako zavedenie tajne zasadajúcich súdov boli na niekoľko týždňov odložené bokom. Komisia EÚ a národné vlády chcú stoj čo stoj zabrániť, aby sa občania pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu dozvedeli, ako koncerny USA čoskoro budú môcť […]

8,545 zobrazení

Nestlé, Monsanto a Veolia sa už nevedia dočkať!

Výzva na podporu petície!

Keď sa vo Washingtone a v Bruseli rokuje, dvere sa zatvoria a občania musia ostať vonku. Nedozvieme sa žiadne podrobnosti o Dohode o voľnom obchode (TTIP) medzi zástupcami EÚ a  vládou USA. Vylúčenie verejnosti má svoj dôvod: z dokumentov, ktoré sa dostali na verejnosť vyplýva, že vyjednávači chcú splniť hlavné požiadavky koncernov. GM potrava, fracking (spôsob ťažby […]

1,476 zobrazení

Godfrey Bloom v EP: ľudia vás obesia a budú v práve

Z vystúpenia europoslanca Godfreya Blooma počas rozpravy v Európskom parlamente 21. novembra 2013 k akčnému plánu pre dane na obdobie 2014 – 2020.

Text príspevku v zápisnici

11,674 zobrazení

V mene tolerancie

Na oficiálnom internetovom sídle Európskeho parlamentu sa už niekoľko dní nachádza dokument, ktorý pre budúcnosť Európanov neveští nič dobré. Vypracoval ho akýsi »Výbor EU pre toleranciu a zmierenie« (European Council on Tolerance and Reconciliation).

Za nič nehovoriacim nadpisom »dokumentu o tolerancii« sa ukrýva požiadavka, aby Európsky parlament prijal »konkrétne opatrenia«, aby »eliminoval« rasizmus, predsudky na základe […]

619 zobrazení

Podľa správy Červeného kríža Európa upadá do najhlbšej chudoby

Čo sme ja a ďalší pozorovatelia tvrdili už dávno, potvrdil Medzinárodný červený kríž. Európa sa utápa v masovej nezamestnanosti, hlbokej chudobe, sociálnej nerovnosti a kolektívnom zúfalstve, ako výsledok úsporných opatrení, ktoré boli presadené ako odpoveď na dlhovú krízu a krízu eura v posledných rokoch, najmä vďaka nemeckej kancelárke Merkelovej. V správe, ktorú má britský Guardian exkluzívne k dispozícii, sa uvádza:

„Zatiaľ čo iné […]

1,479 zobrazení

Belgický poslanec sa nebojí nazvať zločin zločinom

Poslanec belgického parlamentu Laurent Louis hovoril 17. januára 2013 o skutočnom pozadí útokov 11. septembra a o tom, ako sú Severná Afrika a Blízky východ cielene destabilizované radikálnymi islamistami, podporovanými západom. Hovorí o tom, ako krajiny EÚ pod tlakom USA nezákonne zvrhávajú vlády a nabáda vystúpiť z NATO.

Laurent Louis je predseda ním založeného za […]

1,938 zobrazení

EK plánuje uvoľniť predpisy na testy liekov

1. Nový návrh znižuje ochranu maloletých. Ich nesúhlas s účasťou alebo pokračovaním testov už nebude treba rešpektovať.

2. Etická komisia už nebude musieť test odsúhlasiť, ako je tomu doteraz.

3. Riziká majú byť posúdené iba v jednej členskej krajine EÚ a povolenie lieku má platiť pre všetky ostatné členské krajiny EÚ. Sponzor testov, teda príslušná farmaceutická firma, si bude môcť […]

595 zobrazení

Zdravie obyvateľstva podľa údajov Eurostatu

Ženy
vo veku 65 rokov
Muži
vo veku 65 rokov

Zostávajúci počet rokov zdravia
Zostávajúci počet rokov života
Zostávajúci počet rokov zdravia
Zostávajúci počet rokov života

Priemer EÚ27*
8,8
21,0
8,7
17,4

Belgicko**
9,7
21,1
10,3
17,5

Bulharsko
9,9
17,0
8,8
13,6

Cyprus**
8,2
20,9
10,0
18,1

Česká republika
8,8
19,0
8,5
15,5

Dánsko
12,8
19,7
11,8
17,0

Estónsko
5,5
19,4
5,3
14,2

Fínsko
8,9
21,5
8,8
17,5

Francúzsko
9,8
23,4
9,0
18,9

Grécko
8,1
20,4
8,8
18,5

Holandsko
9,5
21,0
9,4
17,7

Írsko
11,2
21,1
11,1
18,1

Litva
6,7
18,4
6,3
13,5

Lotyšsko
5,6
18,2
4,9
13,3

Luxembursko
12,4
21,6
10,5
17,3

Maďarsko
5,9
18,2
5,4
14,1

Malta
11,9
21,1
12,0
18,4

Nemecko
7,1
20,9
6,9
17,8

Poľsko
7,5
19,5
6,7
15,1

Portugalsko
5,7
20,6
7,1
17,1

Rakúsko
7,9
21,4
8,5
17,9

Rumunsko**
5,0
17,2
5,9
14,0

Slovenská republika
2,8
18,0
3,3
14,0

Slovinsko
7,2
21,0
6,6
16,8

Spojené kráľovstvo**
11,8
20,8
10,8
18,1

Španielsko
8,9
22,7
9,6
18,6

Švédsko
15,5
21,2
14,1
18,3

Taliansko**
9,9
22,1
10,1
18,3

Island
14,8
21,5
13,4
18,3

Nórsko
15,7
21,2
14,5
18,0

Švajčiarsko
12,2
22,5
11,5
19,0

Chorvátsko
6,4
18,2
6,4
14,6

*           Odhad.

**          Odhady zostávajúceho počtu rokov zdravia a údaje r. 2009 pre zostávajúci počet rokov života

Pod zostávajúcim počtom rokov zdravia sa […]